fbpx

Kylin Underwear

Term and Condition

เงื่อนไขการจัดส่ง Shipping Policy

  • ร้านค้าสามารถจัดส่งสินค้าได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยเราจะทำการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และลูกค้าจะได้รับการแจ้งตอบกลับไปเมื่อบริษัทได้รับการชำระเงิน และสินค้าพร้อมที่จะจัดส่ง บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ และแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของทางไปรษณีย์หรือ DHL express เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสินค้าของท่านได้

ระยะเวลาจัดส่งสินค้า

  • 2- 5 วันทำการ ระยะเวลาจัดส่งสินค้า (ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้า

  • บริษัทฯจะคิดค่าจัดส่งสินค้า 50 บาท ทั่วประเทศและจะจัดส่งสินค้าฟรี เมื่อสั่งสินค้าเป็นแพคสามตัว โดยบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าทั้งหมด

สถานะการจัดส่งสินค้า

  • สามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าของคุณได้ โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเลขติดตามช่วงหลัง 6 โมงของทุกวัน
Scroll to Top